Zásahová jednotka

 

Zásahová jednotka obce Sedlec:

 

1. družstvo:

 

Příjmení Jméno Funkce
Bábíček Jiří

velitel SDH

Bábíček Dušan zástupce velitele, velitel družstva
Barták  Květoslav řidič strojník
Nový René hasič
Aust Radek hasič
Pivoda Jan hasič
     

     

 

2. družstvo:

 

Příjmení Jméno Funkce
Aust Lukáš  velitel družstva, řidič strojník
Červenák Bronislav hasič
Škrabko  Jan hasič
Bábíček Jiří ml. hasič
Odstrčilík Michal hasič