¨110 výročí založení ¨

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Sedleci slavila 110 let.. a s nimi i celá obec..

 

V sobotu, 11. června 2011 slavila Jednotka sboru dobrovolných hasičů Sedlec 110. výročí od svého založení.

Slavnostní zahájení oslav k výročí proběhlo v 10:00 hodin před hasičskou zbrojnicí, kde po přivítání všech přítomných hostů a přednesu hasičské modlitby a hasičského desatera, byl předán místní jednotce prapor, stuha, certifikát k webovým stránkám. Největším a neočekávaným darem bylo vozidlo CAS25 LIAZ 18.29 KAROSA, které přijelo k místní hasičské zbrojnici za zvuku houkaček a blikajících světel. Náš sbor se tedy dočkal vytoužené novější techniky.Hodně přihlížejících i sedlečtí hasiči statečně zadržovali slzy. Samozřejmě nechybělo svěcení praporu, stuhy, zbrojnice,sošky patrona hasičů Svatého Floriána a také nově předaného vozidla p. farářem Janouškem. Ředitel územního odboru Břeclav  plk. ing. František Hušek a zástupce Okresního sdružení hasičů Břeclav Vlastimil Čermák předal místním hasičům také medaile za věrnost, za příkladnou práci a v neposlední řadě medaili Svatého Floriána.

Program oslav pokračoval odpoledne průjezdem kolony hasičské techniky obcí, která čítala 16 vozidel (mj.Liaz 18.29, Liaz 101, Tatra 148, Tatra 815, CAS 16, CAS 32,DA,Opel, Man Captiva). Ta ukončila jízdu na fotbalovém hřišti, kde byla technika k následnému prohlédnutí.

Následovala ukázka vyproštění osoby z havarovaného vozidla (akázku provedla jednotka SDH Drnholec) za komentáře p. Dušana Bábíčka. Poté byl k vidění zásah jednotky u hořícího automobilu (ukázku předvedla jednotka HZS Mikulov),který komentoval  velitel HZS Mikulov ing. Emanuel Vašíček.

Mladší děti do 10-ti let a starší žáci do 15-ti let JSDH Sedlec předvedli své požární útoky a ukázali, že mají předpoklad v budoucnu doplnit nebo nahradit současné dospělé hasiče.

Na závěr byla vytvořena lehká pěna, ve které se vyřádili všichni-nejenom děti.

Nádherné slunečné odpoledne v Sedleci zpříjemnila cimbálová muzika Longa z Hlohovce a od 20:00 hodin hrála k tanci a poslechu skupina AlexBand, která tento slavnostní den zakončila.

 

 

Fotografie z oslav 110. výročí založení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Sedleci naleznete zde.